Medhjælper info

Ingen Jazz & Folk Telt i Randers Ugen uden alle de frivillige, der besætter ca. 240 vagter.
 

Stor tak til alle.