Om Randers Musikfond

Randers Musikfond har bl.a. til formål at udbrede forståelsen af og kendskabet til rytmisk musik, med hovedvægt på jazz og folkemusik ved at arrangere og støtte musikarrangementer i Randers Kommune.

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 personer, der udpeges blandt personer i med interesse for/tilknytning til musik-, handels- og/eller kulturlivet i Randers Kommune.

Fondens bestyrelse består af:
Britt Lind (formand) – 5364 2315, mail: slagterlind@webspeed.dk
Susanne Dalmose (næstformand) – 2094 0769, mail: dalmose@fiberflex.dk
Per Adelhart Christensen (kasserer) – 5156 2213, mail: regnskab@randers-musikfond.dk
Else Marie Eriksen (sekretær) – 6022 4132, mail: eme8900@randers.dk
Kresten Andreasen – 8642 2401 – 4032 3380, mail: musikfond@randers-musikfond.dk
Heine Press Poulsen - 5269 6284 – mail: heinehot@hotmail.com
Viggo Jensen - 2562 1438 – mail: viggo.jensen@outlook.com

Tilknyttet bestyrelsen uden stemmeret:
Pia Adelhart Christensen – 2323 2724, mail: pia@adelhart.dk